De site is één van de grotere bouwblokken in het centrum van Lier, gelegen tussen het Looks, de Oever, de Sion-site en de Berlaarsestraat.
Door de historische groei van de site, botsen verschillende ruimtelijke structuren met elkaar; organisch gegroeid stadsblok – contour oude waterlopen – orthogonale structuur van de schoolgebouwen - ….
De fijnmazige percelering in de rand van het bouwblok staat in schril contrast met de grote schoolgebouwen op het binnengebied die een eigen schaal, ordening en logica kennen. De schoolgebouwen en de bijhorende orthogonale speelplaatsen vormen een unieke plek in de binnenstad. 
Het binnengebied is van buitenaf niet zichtbaar. Het ligt als een enclave verscholen in het stedelijk weefsel. Op 3 plekken raakt het plangebied de rand van het bouwblok; het hoofdgebouw aan de Berlaarsestraat, de oefenschool aan het Kluizeplein en het klooster ‘de Kluis’ aan de Kluizestraat. Op deze plekken wordt het binnengebied zichtbaar en bereikbaar.
Met de herontwikkeling van de site zal het binnengebied een publiek karakter krijgen.
Het is de ambitie om met de inrichting van de site in te spelen op de geografische en historische eigenheid, de bestaande kwaliteiten van zowel gebouwen als gebouwde ruimte tot uiting te brengen en er nieuwe aan toe te voegen.
Back to Top