De Architecten NV bouwde een uitgebreid en gediversifieerd portfolio uit. Met relevante realisaties evolueerde het kantoor tot een architectuurpraktijk die zich dagdagelijks inzet voor onze leefomgeving. 
Inzetten op locatie, inplanting en oriëntatie, volumetrie en schaalvorming, materialisatie en technische knowhow zijn kenmerkend. Hierbij wordt het project gekoppeld aan aanwezige kwaliteiten en zo verankerd in de omgeving. 
Het opzet is telkens een realisatie neer te zetten die aanvoelt alsof ze er altijd al gestaan heeft, in een contextueel evenwicht. 
We streven dus een integrale benadering na, waarin stedenbouw, architectuur en interieur, mobiliteit en duurzaam­heid, programma en techniek als één geheel worden ontwikkeld. 
Back to Top